Piligriminis žygis Šv. Jokūbo keliais Lietuvoje

Atsiliepdami į Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos kvietimą VDU Ugnės Karvelis gimnazijos šv. Jono Bosko kuopos ateitininkais birželio 13 – 14 dienomis sudalyvavo piligriminėje kelionėje maršrutu Kauno raj. – Prienai – Birštonas – Nemajūnai – Žiežmariai – Kaišiadorys – Kauno raj.

Šį žygį paskyrėme šventiesiems 2022 Jokūbo metams ir kovojančiai Ukrainai.

Savo piligrimystę pradėjome nuo Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios.

Sustojome prie Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklo ir pakartojome žinias apie LDK ir jos vadovus.

Birštone, prie Jono Basanavičiaus paminklo, turėjome istorinę viktoriną iš Lietuvos Valstybės atkūrimo laikotarpio ir signatarų biografijų.

Prie Mažvydo paminklo susipažinome su liuteronais, ortodoksais ir katalikais, jų rūpesčiu kurti kultūrą, o labiausiai įprasminti pasaulėžiūrą per užrašytą žodį.

Prie Birštono sakralinio muziejaus informacinės lentos sužinojome apie pal. Teofilių Matulionį, kuris, būdamas vyskupu, nesutikęs bendradarbiauti su sovietų saugumu, buvo net tris kartus kalinamas, persekiojamas ir niekinamas.

Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčios kieme išgirdome pasakojimą apie dvi laiko sąvokas, pasaulietinio ir liturginio metų laikotarpius,  laiko planavimą ir šventųjų, tame tarpe ir Šv. Antano, bendradarbiavimą norint visur suspėti ir surasti pamestus daiktus.

Birštono S. Kneipo parke leidome sau pailsėti, atgauti jėgas.

Birželio 13 osios popietę užlipome į Birštono apžvalgos bokštą.

Beeidami į Nemajūnų dienos centrą, kur ruošėmės nakvynei, netikėtai gavome lietaus. Nuotaiką pakėlėme paruošdami vakaro programą, kurioje vieni kitiems padovanojome muzikinius kūrinius, dainas.

Birželio 14 d. piligrimystę pradėjome aplankydami ypatingo grožio Nemajūnų Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčią. Po to važiavome iki Žiežmarių Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios, kurioje, klebonas Rokas Puzonas papasakojo apie apaštalą Šv. Jokūbą ir jo ryžtingumą nešti Gerąją Naujieną pasauliui.

Piligrimystės kulminacija buvo dalyvavimas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje vykstančiuose atlaidų šv, Mišiose. Po Mišių visi dalyvavę gavome Šv. Jokūbo jaunojo ambasadoriaus pažymėjimą ir, svarbiausia, palaiminimą iš Dangaus.

Po skanių, iškilmingų pietų grįžome į gimnaziją.

Dėkojame mokytojui Tomui už buvimą kartu. Dėkojame Nemajūnų dienos centro direktoriui už jaukią nakvynę ir rūpestį. Dėkojame vairuotojui Antanui už geranoriškumą. Dėkojame kunigams, kurie priėmė piligrimus, uždėjo štampus į pasus. Dėkojame gimnazijos administracijai už transportą. Dėkojame Šv. Jokūbo draugų asociacijos vadovams už pasirūpinimą pasais ir pažymėjimais. Dėkojame mokinių tėveliams ir mokiniams.

Kuopos globėja Renata Markevičienė