Priėmimo į 5 klasę prašymo teikimas


  (tėvo/mamos, globėjo(-s) vardas, pavardė) *būtinas laukelis

  (adresas) *būtinas laukelis

  (telefonas) *būtinas laukelis

  (el. paštas) *būtinas laukelis


  Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos
  Direktoriui Rolandui Kučiauskui

  PRAŠYMAS

  (teikimo data) *būtinas laukelis


  Prašau priimti mano sūnų/dukrą/globotinį gimusį/ią į Jūsų vadovaujamos gimnazijos pagrindinio ugdymo 5 klasę nuo


  Individualus ugdymo planas

  5 klasėje mokysis šių dalykų:

  Lietuvių k. (5 val.), anglų k. (3 val.), matematikos (4 val.), gamtos ir žmogaus (2 val.), informacinių technologijų (1 val.), istorijos (2 val.), dailės (1 val.), muzikos (1 val.), technologijų (2 val.), kūno kultūros (3 val.), žmogaus saugos (1 val.), socialinės-pilietinės veiklos.


  Dorinio ugdymo pasirinkimas (1 val):

  (pasirinktą discipliną pažymėkite varnele), P. S. Pasirinktą discipliną bus galima keisti tik 7 klasėje

  TikybaEtika


  2 – oji užsienio kalba, kurios mokysis nuo 6 klasės:

  (pasirinktą discipliną pažymėkite varnele)

  Rusų kalbaVokiečių kalbaPrancūzų kalba


  Pridedami dokumentai

  Gyvenamosios vietos deklaracija (ne senesnė kaip 1 metų) *būtinas

  Failo dydis ne daugiau kaip 5MB


  Gimimo liudijimo kopija *būtinas

  Failo dydis ne daugiau kaip 5MB


  Pradinio išsilavinimo pažymėjimas (gali būti pateiktas birželio mėn.)

  Failo dydis ne daugiau kaip 5MB


  Dokumentinė nuotrauka mokinio pažymėjimui

  Failo dydis ne daugiau kaip 5MB


  Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

  Sutinku, kad mano vaiko asmens duomenis gimnazija tvarkytų šiose taisyklėse nurodytais tikslais

  Sutinku