Prašymas įtraukti mokinį į pavežamų mokinių sąrašus


  Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos
  Direktoriui Rolandui Kučiauskui

  PRAŠYMAS

  Tėvo/mamos, globėjo(-s) vardas, pavardė (*būtinas laukelis)

  Adresas (*būtinas laukelis)

  Telefonas (*būtinas laukelis)

  El. paštas (*būtinas laukelis)

  Sūnaus/dukros, vardas, pavardė (*būtinas laukelis)

  Klasė (*būtinas laukelis)


  Pavėžėjimas reikalingas maršrutu :

  į gimnazija iš (*būtinas laukelis)

  iš gimnazijos į (*būtinas laukelis)

  Prašome pažymėti vežėjo pavadinimą

  Įsipareigoju: Informuoti raštu, jeigu keisis aplinkybės ir mano vaikui pavėžėjimo paslauga nebus reikalinga

  Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

  Sutinku, kad mano vaiko asmens duomenis gimnazija tvarkytų šiose taisyklėse nurodytais tikslais

  Sutinku