Prašymas mokytis nuotoliniu būdu


  (tėvo/mamos, globėjo(-s) vardas, pavardė) *būtinas laukelis

  (adresas) *būtinas laukelis

  (telefonas) *būtinas laukelis

  (el. paštas) *būtinas laukelis


  Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos
  Direktoriui Rolandui Kučiauskui

  PRAŠYMAS MOKYTIS NUOTOLINIU BŪDU

  (teikimo data) *būtinas laukelis


  Prašau leisti mano sūnui/dukrai/globotinei(-iui), besimokančiam (-iai) mokytis nuotoliniu būdu nuo iki dėl


  * informuojame, kad dėl COVID-19 infekcijos arba izoliacijos, nuotolinis mokymas nėra taikomas


  Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos mokymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu

  Patvirtinu


  Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

  Sutinku, kad mano vaiko asmens duomenis gimnazija tvarkytų šiose taisyklėse nurodytais tikslais

  Sutinku