Priėmimo į I gimnazijos klasę prašymo teikimas


  (tėvo/mamos, globėjo(-s) vardas, pavardė) *būtinas laukelis

  (deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) *būtinas laukelis

  (telefonas) *būtinas laukelis

  (el. paštas) *būtinas laukelis


  Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos
  Direktoriui Rolandui Kučiauskui

  PRAŠYMAS

  (teikimo data) *būtinas laukelis


  Prašau priimti mano sūnų/dukrą/globotinį gimusį/ią į Jūsų vadovaujamos gimnazijos pagrindinio ugdymo Ig klasę nuo .


  Individualus ugdymo planas

  I gimnazijos klasėje mokysis šių dalykų:

  Lietuvių k. (4 val.), anglų k. (3val.), II užsienio k. (2 val.), matematikos (4 val.), biologijos (2 val.), fizikos (2 val.), chemijos (2 val.), informacinių technologijų (1 val.), istorijos (2 val.), pilietiškumo pagrindų (1 val.), geografijos (2 val.), ekonomikos (1 val.), dailės (1 val.), muzikos (1 val.), technologijų (1 val.), fizinio ugdymo (2 val.).


  Dorinio ugdymo pasirinkimas (1 val.):

  (pasirinktą discipliną pažymėkite varnele)

  TikybaEtika


  2 – oji užsienio kalba, kurios mokosi nuo 6 klasės:

  (pasirinktą discipliną pažymėkite varnele)

  Rusų kalbaVokiečių kalbaPrancūzų kalba


  Klasės kryptis (I prioritetas):

  Akademinė *Šiuolaikinių medijųVerslumoGamtos mokslųInžinerijos


  Klasės kryptis (II prioritetas):

  (Pasirinkimas negali sutapti su I prioriteto pasirinkimu)

  (Į antru prioritetu pasirinktą kryptį bus atsižvelgta tokiu atveju, jei I prioritete pasirinktos krypties klasė nesusiformuos arba į I prioritetu pasirinktą Akademinės krypties klasę nepateksite)

  Šiuolaikinių medijųVerslumoGamtos mokslųInžinerijos

  *Akademinėje klasėje priimami mokytis moksleiviai, kurių lietuvių k., matematikos ir anglų k. 8-tos klasės metinis pažymių vidurkis yra artimas 9 (vidurkį pagrindžiančius dokumentus pateikti pasibaigus mokslo metams). Papildomai prašome pateikti mokinio motyvacinį laišką.


  Pridedami dokumentai

  Mokinio motyvacinis laiškas

  Failo dydis ne daugiau kaip 5MB

  Motyvacinio laiško pavyzdys


  Gyvenamosios vietos deklaracija (ne senesnė kaip 1 metų)

  Failo dydis ne daugiau kaip 3MB


  Asmens tapatybės dokumento kopija

  Failo dydis ne daugiau kaip 3MB


  Sveikatos pažyma

  Sveikatą būtina pasitikrinti iki rugsėjo 15 d. Pažyma galioja vienerius metus.


  Pažyma apie mokymosi rezultatus

  Failo dydis ne daugiau kaip 3MB  Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

  Sutinku, kad mano vaiko asmens duomenis gimnazija tvarkytų šiose taisyklėse nurodytais tikslais

  Sutinku