Priėmimo į I gimnazijos klasę prašymo teikimas  (tėvo/mamos, globėjo(-s) vardas, pavardė) *būtinas laukelis

  (deklaruotos gyvenamosios vietos adresas) *būtinas laukelis

  (telefonas) *būtinas laukelis

  (el. paštas) *būtinas laukelis  Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos
  Direktoriui Rolandui Kučiauskui


  PRAŠYMAS

  (teikimo data) *būtinas laukelis
  Prašau priimti mano sūnų/dukrą/globotinį gimusį/ią į Jūsų vadovaujamos gimnazijos pagrindinio ugdymo IG klasę nuo 2021-09-01.


  Individualus ugdymo planas

  I gimnazijos klasėje mokysis šių dalykų:

  Lietuvių k. (4 val.), anglų k. (3val.), II užsienio k. (2 val.), matematikos (3 val.), biologijos (2 val.), fizikos (2 val.), chemijos (2 val.), informacinių technologijų (1 val.), istorijos (2 val.), pilietiškumo pagrindų (1 val.), geografijos (1 val.), ekonomikos (1 val.), dailės (1 val.), muzikos (1 val.), technologijų (1 val.), fizinio ugdymo (2 val.).


  Dorinio ugdymo pasirinkimas (1 val):

  (pasirinktą discipliną pažymėkite varnele)

  TikybaEtika


  2 – oji užsienio kalba, kurios mokosi nuo 6 klasės:

  (pasirinktą discipliną pažymėkite varnele)

  Rusų kalbaVokiečių kalbaPrancūzų kalba


  Gamtos mokslų modulis (36 val. per mokslo metus)

  (Pasirinktas modulis tampa privalomu)

  • Praktinė ir tiriamoji geografija – 9 val.
  • Taikomoji ir eksperimentinė fizika – 9 val.
  • Eksperimentinė chemija – 9 val.
  • Biotechnologijos metodai ir taikymas – 9 val.

  RenkuosiNesirenku


  Klasės kryptis (I prioritetas):

  Akademinė *Viešosios komunikacijosMedijųVerslumo


  Klasės kryptis (II prioritetas):

  (Pasirinkimas negali sutapti su I prioriteto pasirinkimu)

  (Į antru prioritetu pasirinktą kryptį bus atsižvelgta tokiu atveju, jei I prioritete pasirinktos krypties klasė nesusiformuos arba į I prioritetu pasirinktą Akademinės krypties klasę nepateksite)

  Viešosios komunikacijosMedijųVerslumo

  *Akademinėje klasėje priimami mokytis moksleiviai, kurių lietuvių k., matematikos ir anglų k. 8-tos klasės metinis pažymių vidurkis yra 9 ir daugiau (vidurkį pagrindžiančius dokumentus pateikti pasibaigus mokslo metams). Papildomai prašome pateikti šių dalykų mokytojų rekomendacijas.


  Pridedami dokumentai

  Lietuvių kalbos mokytojo rekomendacija (tik renkantis akademinę kryptį)

  Failo dydis ne daugiau kaip 5MB


  Anglų kalbos mokytojo rekomendacija (tik renkantis akademinę kryptį)

  Failo dydis ne daugiau kaip 5MB


  Matematikos mokytojo rekomendacija (tik renkantis akademinę kryptį)

  Failo dydis ne daugiau kaip 5MB


  Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

  Sutinku, kad mano vaiko asmens duomenis gimnazija tvarkytų šiose taisyklėse nurodytais tikslais

  Sutinku