Priėmimo į II gimnazijos klasę prašymo teikimas


  (tėvo/mamos, globėjo(-s) vardas, pavardė) *būtinas laukelis

  (adresas) *būtinas laukelis

  (telefonas) *būtinas laukelis

  (el. paštas) *būtinas laukelis  Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos
  Direktoriui Rolandui Kučiauskui


  PRAŠYMAS

  (teikimo data) *būtinas laukelis


  Prašau priimti mano sūnų/dukrą/globotinį gimusį/ią į Jūsų vadovaujamos gimnazijos vidurinio ugdymo II gimnazijos klasę nuo  Pridedami dokumentai

  Gyvenamosios vietos deklaracija (ne senesnė kaip 1 metų)

  Failo dydis ne daugiau kaip 3MB


  Asmens tapatybės dokumento kopija

  Failo dydis ne daugiau kaip 3MB


  Sutartis su gimnazija

  Failo dydis ne daugiau kaip 3MB


  Asmens bylos kopija

  Failo dydis ne daugiau kaip 3MB


  Sveikatos pažyma

  Failo dydis ne daugiau kaip 3MB


  Individualus ugdymo planas

  Failo dydis ne daugiau kaip 3MB


  Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

  Failo dydis ne daugiau kaip 3MB


  Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vytauto Didžiojo universiteto Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

  Sutinku, kad mano vaiko asmens duomenis gimnazija tvarkytų šiose taisyklėse nurodytais tikslais

  Sutinku