Priėmimo į III gimnazijos klasę prašymo teikimas


  (tėvo/mamos, globėjo(-s) vardas, pavardė) *būtinas laukelis

  (adresas) *būtinas laukelis

  (telefonas) *būtinas laukelis

  (el. paštas) *būtinas laukelis


  Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos
  Direktoriui Rolandui Kučiauskui

  PRAŠYMAS

  (teikimo data) *būtinas laukelis


  Prašau priimti mano sūnų/dukrą/globotinį gimusį/ią į Jūsų vadovaujamos gimnazijos vidurinio ugdymo III gimnazijos klasę nuo


  Pridedami dokumentai

  Gyvenamosios vietos deklaracija (ne senesnė kaip 1 metų)

  Failo dydis ne daugiau kaip 5MB


  Asmens tapatybės dokumento kopija

  Failo dydis ne daugiau kaip 5MB


  Sveikatos pažyma

  Sveikatą būtina pasitikrinti iki rugsėjo 15 d. Pažyma galioja vienerius metus.


  Individualus ugdymo planas

  Sudaromas atvykus į gimnaziją.


  Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

  Failo dydis ne daugiau kaip 5MB


  Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

  Sutinku, kad mano vaiko asmens duomenis gimnazija tvarkytų šiose taisyklėse nurodytais tikslais

  Sutinku