SEU konferencija

Birželio 9 dieną Margiris Bajoriūnas ir Austėja Kanclerytė (8d kl.) dalyvavo VDU klasikinio ugdymo mokyklos organizuojamoje nuotolinėje konferencijoje ,,Kuo man svarbus SEU?”. Mokiniai pristatė pranešimą ,,Pozityviai su 8d’’ apie pozityviąsias klasės valandėles, organizuojamas jų klasės auklėtojos Aistės Vilimės, po mokymų Suomijoje, kurių metu mokiniai stiprina bendraklasių ryšį, pasitikėjimą ir pozityvumo lygį. Mokiniai atskleidė metodus ir pratimus, kuriuos naudojo šiais metais klasės mikroklimatui gerinti. Taip pat išklausė ir kitų pranešimų socialinio ir emocinio ugdymo tema: ,,Nauji klasės draugai”, ,,Bendravimas ir bendradarbiavimas SEU pamokoje”, ,,Emocijų pažinimas per aktyviąsias veiklas’’ ir kt.