VDU UKG covid-19 sąlygomis

Nuo rugsėjo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų.

Visą informaciją apie covid-19 mokyklose galite rasti https://mokyklabecovid.lt/.

TESTAVIMĄ PRADĖSIME VYKDYTI NUO 2021/2022 M.M. RUGSĖJO 09 D. (KETVIRTADIENIO)

 1. Mokinių testavimas vyks pirmos pamokos metu kiekvienos savaitės pirmadieniais ir ketvirtadieniais.
 2. Gimnazijoje bus parengti sutikusiųjų testuotis mokinių sąrašai (sąrašus mokytojas pasiims kartu su testais, prieš pirmą pamoką iš 103 kab.). Sąraše mokytojas turės pažymėti prie mokinio: (+) kas testavosi ir (n), kas nesitestavo, nes neatvyko į gimnaziją.
 3. Vaizdinės informacijos nuoroda: „Kaip atlikti testavimą“.

Vaizdo filmukas, kaip atlikti savikontrolės tyrimą:

        4. Prieš testavimą galima įsijungti vaizdinę medžiagą ir atlikti testavimo žingsnius.

Atliekant testavimą, mokiniai turi būti nusiplovę rankas!!!

COVID-19 TESTO ŽINGSNIŲ ATMINTINĖ

 • Išsipakuojame greitojo testo rinkinį.
 • Įkišam į nosį 1,5-2 cm. „krapštuką“ ir sukame 3 ratus vienoje šnervėje ir 3 ratus kitoje šnervėje.
 • Į mėgintuvėlį įlašiname 10-12 lašiukų buferio skysčio.
 • Sukam „krapštuką“ mėgintuvėlyje 20-30 kartų.
 • Iš mėgintuvėlio sulašiname 3 lašiukus ant tyrimo plokštelės.
 • Po 2-3 min. matome rezultatą. Jeigu pasirodo 1 juostelė – rezultatas neigiamas, jeigu 2 juostelės – rezultatas teigiamas.
 • Panaudotus testus (krapštukus, tyrimo plokšteles) mokiniai palieka specialiuose geltonuose maišuose, kuriuos surinks atsakingi gimnazijos asmenys. Maišai su visu turiniu bus išvežami utilizavimui.
 1. Esant teigiamam rezultatui, mokinys turi išeiti iš klasės ir ateiti į 103 kab. pas sveikatos priežiūros specialistę (bus informuojami mokinio tėvai ir vykdomi veiksmai pagal nurodytą algoritmą).
 2. Mokinys turės atlikti PGR tyrimą. Kol bus laukiama atsakymo – mokinys saviizoliuojasi. Klasė – ne. Gavus iš laboratorijos teigiamą atsakymą – saviizoliuojama klasė (pagal NVSC nurodytą veiksmų algoritmą). Gavus neigiamą atsakymą – mokinys grįžta į kontaktinį ugdymą.
 3. Mokytojas, pasibaigus testavimui, turi ant lapelio užrašyti informaciją (klasę, testavusių asmenų skaičių, gautų rezultatų skaičių). : 5A kl. testavosi: 10 vaikų; neigiami atsakymai: 10.) ir informacinį lapelį užklijuoti ant durų. Lapelius su pateikta informacija, nepanaudotus testus ir mokinių sąrašus (sužymėtus) pirmos pamokos gale surinks atsakingi gimnazijos asmenys.
 4. Duomenys bus apibendrinami (tą pačią dieną) ir siunčiami KRS, KRVSB.

AČIŪ UŽ BENDRADARBIAVIMĄ.