VDU UKG COVID-19 sąlygomis

2022 m. balandžio 11 dienos duomenimis, teikiame sergamumo rodiklius atskirose klasėse (NVSC duomenimis):     

5C -1;

5E -1;

6B -1;

IIGA -1;

IIIGB -1;

IVGA -1

VISO SERGA: 6 MOKINIAI

Veiksmai su atskirais asmenimis ir atskirose klasėse atliekami vadovaujantis SAM nurodytais algoritmais.

Informacija atnaujinama kiekvieną pirmadienį.


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1552 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos Ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021m. rugpjūčio 24d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimu 2022 m. vasario 23d. Nr. V- 401, 81 punktu:

„Nustačius teigiamą  savikontrolės tyrimo rezultatą, sąlytį turėjusiems asmenims rekomenduojama testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais šio sprendimo 5.3.2 papunktyje nustatyta tvarka ir dažnumu“, t.y.  vaikams po turėto artimo kontakto su sergančiu COVID-19 asmeniu izoliacija nebetaikoma, o rekomenduojama testuotis.


Ugdymo įstaigos galės spręsti, kada sustabdyti kontaktinį ugdymą dėl infekcijos išplitimo rizikos

Dalijamės informaciniu filmuku apie kaukių dėvėjimą mokyklose – kad būtų saugiau, kaukes dėvime visose viešose uždarose patalpose, užsidėkime kaukę ir mokykloje.

Vaizdo įrašas Youtube: https://youtu.be/xmCj19-k1aA

ŠMSM dėl kaukių nedevėjimo_2021-09-23_SMSM_Aidas Aldakauskas

 

KEIČIASI IZOLIACIJOS TRUKMĖ

Plačiau: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-izoliacijos-algoritmas-ugdymo-istaigoms

Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas

Pavyzdys, kaip teisingai pildyti sutikimo formą.


Nuo rugsėjo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų.

Visą informaciją apie covid-19 mokyklose galite rasti https://mokyklabecovid.lt/.

TESTAVIMĄ PRADĖSIME VYKDYTI NUO 2021/2022 M.M. RUGSĖJO 09 D. (KETVIRTADIENIO)

 1. Mokinių testavimas vyks pirmos pamokos metu kiekvienos savaitės pirmadieniais ir ketvirtadieniais.
 2. Gimnazijoje bus parengti sutikusiųjų testuotis mokinių sąrašai (sąrašus mokytojas pasiims kartu su testais, prieš pirmą pamoką iš 103 kab.). Sąraše mokytojas turės pažymėti prie mokinio: (+) kas testavosi ir (n), kas nesitestavo, nes neatvyko į gimnaziją.
 3. Vaizdinės informacijos nuoroda: „Kaip atlikti testavimą“.

Vaizdo filmukas, kaip atlikti savikontrolės tyrimą:

        4. Prieš testavimą galima įsijungti vaizdinę medžiagą ir atlikti testavimo žingsnius.

Atliekant testavimą, mokiniai turi būti nusiplovę rankas!!!

COVID-19 TESTO ŽINGSNIŲ ATMINTINĖ

 • Išsipakuojame greitojo testo rinkinį.
 • Įkišam į nosį 1,5-2 cm. „krapštuką“ ir sukame 3 ratus vienoje šnervėje ir 3 ratus kitoje šnervėje.
 • Į mėgintuvėlį įlašiname 10-12 lašiukų buferio skysčio.
 • Sukam „krapštuką“ mėgintuvėlyje 20-30 kartų.
 • Iš mėgintuvėlio sulašiname 3 lašiukus ant tyrimo plokštelės.
 • Po 2-3 min. matome rezultatą. Jeigu pasirodo 1 juostelė – rezultatas neigiamas, jeigu 2 juostelės – rezultatas teigiamas.
 • Panaudotus testus (krapštukus, tyrimo plokšteles) mokiniai palieka specialiuose geltonuose maišuose, kuriuos surinks atsakingi gimnazijos asmenys. Maišai su visu turiniu bus išvežami utilizavimui.
 1. Esant teigiamam rezultatui, mokinys turi išeiti iš klasės ir ateiti į 103 kab. pas sveikatos priežiūros specialistę (bus informuojami mokinio tėvai ir vykdomi veiksmai pagal nurodytą algoritmą).
 2. Mokinys turės atlikti PGR tyrimą. Kol bus laukiama atsakymo – mokinys saviizoliuojasi. Klasė – ne. Gavus iš laboratorijos teigiamą atsakymą – saviizoliuojama klasė (pagal NVSC nurodytą veiksmų algoritmą). Gavus neigiamą atsakymą – mokinys grįžta į kontaktinį ugdymą.
 3. Mokytojas, pasibaigus testavimui, turi ant lapelio užrašyti informaciją (klasę, testavusių asmenų skaičių, gautų rezultatų skaičių). : 5A kl. testavosi: 10 vaikų; neigiami atsakymai: 10.) ir informacinį lapelį užklijuoti ant durų. Lapelius su pateikta informacija, nepanaudotus testus ir mokinių sąrašus (sužymėtus) pirmos pamokos gale surinks atsakingi gimnazijos asmenys.