Vytauto Didžiojo universitetui 100

Prieš 100 metų įkurtas Lietuvos universitetas, kuriam vėliau suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto vardas. Suklestėjęs tarpukariu, sovietams okupavus Lietuvą, Vytauto Didžiojo universitetas irgi buvo uždarytas. Kaip ir visa Lietuva, universitetas išsaugojo savo laisvės troškimą ir 1989 m. balandžio 28-ąją buvo atkurtas.
Šiandien iškilmingame Senato posėdyje VDU Garbės profesoriaus regalijos įteiktos prof. Romualdui Požerskiui, apdovanoti bendruomenės nariai.
Džiaugiamės kartu su visa universiteto bendruomene.