Visos naujienos

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencija ugdymo įstaigose

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, atsižvelgdamas į tebesitęsiančią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės ir nepalankią epidemiologinę situaciją Kauno apskrit...

Rektoriaus sveikinimas

Dalinamės Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus  sveikinimu rugsėjo 1-osios proga: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Yo4EjeD-AVg&app=desktop...

SVARBU

Prasidėjus naujiems mokslo metams turime laikytis šių saugos priemonių: ...

Informacija tėvams dėl mokinių sveikatos pažymų

Remiantis Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 75 punktu, mokiniai iki 18 metų, kiekvienais metais turi pasitikrinti sveikatą (forma Nr. 027-1/a). Pasikeitus situacijai dėl COVID – 19 ir Lietuvos Respublikos Vyria...

XVI laidos išleistuvės

2020 m. rugpjūčio 12 dieną Ugnės Karvelis gimnazijoje 71 XVI laidos abiturientas gavo brandos atestatus. Į vieną svarbiausių švenčių jauno žmogaus gyvenime – mokyklos baigimą - susirinko abiturientų tėveliai, artimieji, draugai gimnazijos bendruomenės nariai. Abiturientus sveikino VDU ŽŪA agronomi...